ขั้นตอนสั่งพิมพ์

แจ้งสเปคงาน

แจ้งสเปคงาน ปรึกษา สอบถาม คิดราคา ประเมินงานพิมพ์

ยืนยันการสั่งผลิต

ลูกค้ายืนยัน และส่งต้นฉบับให้ฝ่ายศิลป์ของทีมงาน

รับใบเสนอราคา

ทีมงานคิดราคา เสนอใบราคาเสนอลูกค้า

จัดทำอาร์ตเวิร์ค

ทีมงานออกแบบจัดทำตามที่ลูกค้าต้องการและส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ

โอนมัดจำ

ลูกค้าโอนมัดจำ ก่อนพิมพ์และผลิตเป็นเล่ม

ส่งมอบงาน

ส่งมอบหนังสือที่เสร็จเรียบร้อย