บทความ

บทสวดมนต์ กรณียเมตตสูตร

บทสวดมนต์ กรณียเมตตสูตร

 • By admin
 • 20 พ.ย. 2019
 • 0
บทสวดมนต์ กรณียเมตตสูตร เสกศัตรูเป็นมิตร ผูกจิตให้ลุ่มหลง
บทสวดมนต์ มงคลสูตร

บทสวดมนต์ มงคลสูตร

 • By admin
 • 5 พ.ย. 2019
 • 0
มงคล ๓๘ ประการ สิ่งที่ทำแล้วเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างสูงสุด พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ มี ๓๘ ประการ
บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 • By admin
 • 30 ต.ค. 2019
 • 0
บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา คือ เทศนากัณฑ์แรก พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี จนทำให้เกิดพระอริยสงฆ์สาวก รูปแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
บทสวดมนต์ คาถาอุณหิสสวิชัย

บทสวดมนต์ คาถาอุณหิสสวิชัย

 • By admin
 • 26 ต.ค. 2019
 • 0
หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อคาถานี้ และบางท่านอาจเคยสวดมาแล้ว คาถานี้ได้ชื่อว่า คาถากันตาย เหตุที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะมีเรื่องเล่าว่า
บทสวดมนต์ คาถามหาเมตตาใหญ่

บทสวดมนต์ คาถามหาเมตตาใหญ่

 • By admin
 • 21 ต.ค. 2019
 • 0
พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า ผู้ที่สวดคาถามหาเมตตาใหญ่ย่อมได้รับอานิสงส์ ๑๑ ประการ คือ ๑. หลับเป็นสุข ๒. ตื่นเป็นสุข ๓. ไม่ฝันร้าย ๔. เป็นที่รักของมนุษย์
บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร

บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร

 • By admin
 • 18 ต.ค. 2019
 • 0
บทสวดมนต์ พระคาถาชินบัญชร ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
บทสวดมนต์ พาหุงมหากาฯ

บทสวดมนต์ พาหุงมหากาฯ

 • By admin
 • 16 ต.ค. 2019
 • 0
พุทธชัยมงคลคาถา หรือบทสวดพาหุงมหกา เป็นบทสวดที่ชาวพุทธส่วนใหญ่รู้จักและนิยมสวดกันมาก โดยเฉพาะในกลุ่มลูกศิษย์ที่นับถือในองค์หลวงพ่อจรัญ (พระธรรมสิงหบุราจารย์) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
บทสวดมนต์ข้ามปี ฉบับย่อ

บทสวดมนต์ข้ามปี ฉบับย่อ

 • By admin
 • 12 ต.ค. 2019
 • 0
ท่านที่ประสงค์อยากจะสวดมนต์ข้ามปี แต่ไม่รู้จะสวดบทไหน ขอแนะนำบทสวด ๑๐ บทสวดมนต์ทีพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) แนะนำให้พุทธศาสนิกชนได้สวด
คำอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล

คำอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล

 • By admin
 • 7 ต.ค. 2019
 • 0
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร, ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า
บทสวดมนต์ อภยปริตร สวดป้องกันฝันร้าย

บทสวดมนต์ อภยปริตร สวดป้องกันฝันร้าย

 • By admin
 • 5 ต.ค. 2019
 • 0
บทสวดมนต์ก่อนนอนวันนี้ ขอเสนอ บท "อภยปริตร" (อ่านว่า อะ-ภะ-ยะ-ปะ-ริด) บทสวดมนต์ป้องกันมิให้ฝันร้าย เหมาะสำหรับใช้สวดก่อนเข้านอนทุกๆ วัน ฝันดีทุกๆ คืน