สวดมนต์เช้า

สวดมนต์ตอนเช้า

สวดมนต์เช้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนออกเดินทาง ก่อนออกจากบ้าน ก่อนไปทำงานประจำวัน ก่อนออกไปติดต่อทำธุรกิจ ประสานงาน ก่อนออกไปค้าขาย สวดมนต์ตอนเช้าก่อนออกจากบ้านเพื่อเป็นการสร้างสติ สร้างสมาธิ สร้างกำลังใจ รวบรวมพลัง รวมบุญกุศลเพื่อต่อสู้อุปสรรคปัญหาที่ต้องพบเจอในแต่ละวัน ให้เทวดารักษาปกปักคุ้มครอง ป้องกันภัย

สวดมนต์เช้า คาถามหาจักรพรรดิ
สวดก่อนล้างหน้า สวดก่อนกินข้าวเช้า


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ จบ)


คาถาบูชาหลวงปู่ทวด
นะโม โพธิสัตโต
อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา. (๓ จบ)


คาถาบูชาหลวงปู่ดู่
นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ. (๓ จบ)

คาถามหาจักรพรรดิ
นะโม พุทธายะ,
พระพุทธะไตรรัตนะญาณ,
มะณีนพรัตน์, สีสะหัสสะ สุธรรมา,
พุทโธ ธัมโม สังโฆ, ยะธาพุทโมนะ,
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา,
อัคคีทานัง วะรังคันธัง,
สีวะลี จะ มะหาเถรัง,
อะหัง วันทามิ ทูระโต,
อะหัง วันทามิ ธาตุโย,
อะหัง วันทามิ สัพพะโส,
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ.

สวดมนต์เช้า คาถาป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง
ก่อนเดินทาง

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง
ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร
จะระติ เอสะนา.

สวดมนต์เช้า สวดเสริมทรัพย์มหาลาภ
ทำมาค้าขายร่ำรวย

ก่อนสวดทุกคาถา ให้ว่า นะโม ๓ จบ

คาถาเสริมทรัพย์

สวดวันละ ๓ จบ ทุกวันตอนเช้าและก่อนนอน ช่วยให้บังเกิดโภคทรัพย์

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.

คาถามหาลาภ

สวดวันละ ๓ จบ ทุกวันตอนเช้า ก่อนเปิดร้านทำให้เกิดลาภผล

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ
สุวัณณัง วา ระชะตัง วา มะณีวา ธะนังวา
พีชังวา อัตถัง วา ปัตถัง วา
เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง.

คาถาค้าขายดี

ภาวนา ๓ จบ ๗ จบ ทำน้ำมนต์ล้างหน้า ประพรมสินค้า ค้าขายดี เงินทองเพิ่มพูน

พุทธัง พะหุชะนัง
เอหิ จิตตัง เอหิ มะนุสสานัง เอหิ ลาภัง เอหิ เมตตา
ชัมพูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ

คาถาเงินล้าน

ภาวนาเป็นประจำทุกวัน จักได้เงินล้านดั่งประสงค์

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม.
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะลายันติ.
พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม.
มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม.
มิเตพาหุหะติ. พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.
สัมปะติจฉามิ. เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤๅๆ.

คาถาหัวใจพระสีวลี

คาถาบทนี้ใช้เสกน้ำล้างหน้า จะประสบโชคลาภ เจรจาค้าขายสำเร็จ

นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา