บทสวดมนต์ อภยปริตร สวดป้องกันฝันร้าย

ชนิดความฝัน

นิมิต หรือ ความฝัน หมายถึง ลางบอกเหตุหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต มี 3 ประเภท คือ

ฝันดี” “ฝันร้าย” “ฝันไม่ดีไม่ร้าย (กลางๆ)

ช่วงเวลาที่หลับฝัน มีผลอย่างไรบ้างในอนาคต ?

เวลาคาดการณ์ หมายถึง ช่วงเวลาที่จะเกิดผลแห่งความฝัน มี 4 ช่วงเวลา คือ

ช่วงเวลากลางวัน” ช่วงเวลานี้ จะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น

ช่วงเวลาหัวค่ำ” ช่วงเวลานี้ ผลจะเกิดหลัง 6 เดือนต่อจากนี้

ช่วงเวลาดึก” ช่วงเวลานี้ ผลจะเกิดภายใน 2-3 เดือนต่อจากนี้

ช่วงเวลาใกล้รุ่งสาง” ช่วงเวลานี้ ผลจะเกิดภายใน 3-7 วันต่อจากนี้

บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวด “อภยปริตร”
ป้องกันไม่ให้ฝันร้าย 

อภยปริตร (อ่านว่า อะ-ภะ-ยะ-ปะ-ริด) บทสวดมนต์ป้องกันมิให้ฝันร้าย เหมาะสำหรับใช้สวดก่อนเข้านอนทุกๆ วัน (มนต์พิธีชาวพุทธ หน้า 78)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

อภยปริตร เป็นหนึ่งในบทสวด 12 ตำนาน ซึ่งมีในหนังสือหลายๆ เล่ม เช่น สวดมนต์ข้ามปี มนต์พิธี มนต์พิธีแปล มนต์พิธีชาวพุทธ เป็นต้น