เกี่ยวกับเรา


บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

การสืบสานนโยบาย

“เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์”

งานโชว์สินค้า เลี่ยงเชียง ครบ 100 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2559 งานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ 44

ปีพุทธศักราช ๒๔๕๕ คุณปู่ทวดทวดลิปโป แซ่เตียว อพยพจากเมืองซัวเถา ประเทศจีน มาอาศัยผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระพุทธศาสนาหล่อเลี้ยงชีพและสร้างรากฐานครอบครัว เมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๕๙ ท่านวางนโยบายให้ทายาททำความเพียรเพื่อพระพุทธศาสนา ด้วยการเริ่มต้นเพาะเมลด็พันธ์รักษ์ธรรม  ซึ่งกาลต่อมาเป็นชื่อ “โรงพิมพ์เลียงเชียง” เพาะลงในสยามปฐพี สืบเนื่องกันมา นับจากคุณปู่ทวดทวดลิปโป, คุณปู่ทวดโซซิม, คุณปู่ตงเอียง (ถึงแก่กรรมก่อน คุณปู่ทวด), คุณพ่อสุขพัฒน์เกษม กับคุณอามณฑน์จิตต์เกษม จงพิพัฒน์ยิ่ง  มาจนถึงข้าพเจ้า รุ่นที่ ๕ ของโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง ข้าพเจ้าบริหารงานมรรคสมังคีร่วมกับคุณพี่อาทิตย์ จิตนิยม (บุตรบุญธรรมของคุณอามณฑน์จิตต์เกษม จงพิพัฒน์ยิ่ง)

          ข้าพเจ้าและคณะทำงานเลี่ยงเชียง เพียรพยายามพัฒนาสื่อธรรมให้ง่ายต่อการศึกษา ง่ายต่อการปฏิบัติ และยังดำรงความเพียรเพื่อพุทธศาสน์ คิดพัฒนาสร้างสรรค์สื่อธรรม รังสรรค์สังคมให้อุดมด้วยปัญญาบารมีอย่างไม่หยุดยั้ง ทำประโยชน์และความสุขให้บังเกิดแก่ ชาวพุทธ ชาวไทย รวมไปถึงชาวโลกอย่างมั่นคง ยั่งยืน ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป ข้าพเจ้าและคณะจักต้องพัฒนาจิตตนเองให้หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่น จักต้องทำาหน้าทีี่ของความเป็นชาวพุทธ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

          โรงพิมพ์เลี่ยงเชียงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะพลังบุญแห่งความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อ บรรพบุรุษในตระกูล ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พุทธบริษัท และแผ่นดินไทย ไม่ทำาการค้าแบบพ่อค้า เต็มตัว ยึดหลักการค้าแบบพระอาจารย์หลวงปู่พุทธทาส คือทำการค้าแบบบุญกิจ ยึดบุญ เป็นกำไร ส่วนผลกำไรนั้น ขอเพียงมีเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวและพนักงาน วางรากฐานให้มั่นคง

          เลี่ยงเชียงทำงานเพื่อสั่งสมบุญบารมีมากกว่าสั่งสมทรัพย์ภายนอกที่เกินกว่าจะเป็น เหตุปัจจัยสนับสนุนการเผยแผ่และรักษาหลักธรรมคำสอน ทุกจิตน้อมถึงการสร้างสื่อธรรมที่จะก่อประโยชน์สุขแก่สังคม และน้อมถึงการกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ดังเช่น  คุณอามณฑ์จิตต์เกษม  จงพิพัฒน์ยิ่ง (คุณอาเฉิน) ประธานมูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี ได้ทำเป็นแม่แบบให้ข้าพเจ้า และคณะ  เกิดแรงปรารถนาที่จะเจริญรอยตามและพัฒนาต่อยอดให้ดีกว่าที่ผ่านมา  ตามที่ท่าน เคยสอนไว้ว่า “ลูกหลานรุ่นใหม่ๆ ต้องให้ดีและเก่งกว่ารุ่นบรรพบุรุษ”

          ข้าพเจ้าและคณะ ขอน้อมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบุญกิจของ โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงตลอดมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ แม้ทุกสรรพสิ่ง จะต้องเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ แต่ข้าพเจ้าและคณะจักใช้หลักปธาน ๔ สืบสานนโยบายของ คุณปู่ทวดทวดลิปโป แซ่เตียว และคุณอามณฑน์จิตต์เกษม ต่อไปจนสุดความสามารถ

          ขอให้ทุกท่านมีพลังศรัทธา หมั่นสร้างสมภาวนามยปัญญาเพื่อนำพาตนให้เข้าถึง วิสุทธิ์ ความบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากกิเลส หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ เสวยวิมุตติสุข บรรลุถึงมรรค ผล นิพพานเทอญ


ผลงานหนังสือและเกียรติประวัติ

สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง

ผลิตหนังสือสื่อธรรมะมากว่า 100 ปี จากพุทธศักราช 2459 ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ หนังสือพระพุทธศาสนา หนังสือสวดมนต์ หนังสือนักธรรม ธรรมศึกษา หนังสือบาลี คู่มืออุบาสกอุบาสิกา หนังสือมนต์พิธี

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง จำหน่ายหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์แผ่นพับสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือธรรมะพิมพ์แจก เป็นธรรมทาน หนังสือตักบาตร สังฆทานหนังสือ หนังสือสำหรับทำบุญ หนังสือพิมพ์แจก หนังสือที่ระลึก พิมพ์แจกโอกาสต่างๆ เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด งานทำบุญบ้าน งานทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย 7 วัน 50 วัน 100 วัน งานฌาปนกิจศพ ที่ระลึกงานอุปสมบท งานแต่งงาน ทำบุญเทศกาลสงกรานต์ ทำบุญวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ทำบุญเทศกาลวันปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ก่อนนอน

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ในชื่อ

บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

Liang Chiang for Buddhism Publishing Co., Ltd.

LCBP.CO.TH

เลี่ยง แปลว่า สามัคคี เชียง แปลว่า เจริญรุ่งโรจน์
เลี่ยงเชียง แปลว่า เจริญรุ่งโรจน์ด้วยความสามัคคี


กิจกรรมเพื่อชุมชน

วิทยุคลื่นไทธรรม

FM 95.25 Mhz.

วิทยุพระพุทธศาสนา สาระ ธรรมะ ฟังสบาย
ดาวน์โหลด app คลื่นไทธรรมได้ที่

https://qrgo.page.link/LLZbK

มูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี

จัดกิจกรรมไตรสิกขามหาบุญ

ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน

จัดกิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ไหว้ รับศีล ฟังธรรม เป็นประจำ
ณ ลานธรรมเลี่ยงเชียง 
105/75 ประชาอุทิศ ซ.45 บางมด ทุ่งครุ กทม.

สอบถาม โทร. 02-872-6060, 02-872-6262

บรรยากาศ งานไตรสิกขามหาบุญ

กิจกรรมของพนักงาน

สวดมนต์ทุกวันจันทร์ และวันเสาร์ เวลา 8.30 – 9.30 น. ก่อนเข้าทำงาน
ทำวัตรเย็น สวดมนต์ทำสมาธิ ทุกวันพระ ตลอดช่วงเข้าพรรษา

บรรยากาศการสวดมนต์ก่อนทำงาน