อนุโมทนาบัตร

หนังสือสวดมนต์

ตัวอย่างงานออกแบบและพิมพ์หนังสือธรรมะ งานพิมพ์หนังสือสวดมนต์ จัดใหม่ทั้งเล่ม เปลี่ยนปก เปลี่ยนเนื้อใน ขนาด A5 A4 พิมพ์ 4 สี หรือพิมพ์สีเดียว ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท และเครื่องพิมพ์ดิจิตอล

ใบปลิวบทสวดมนต์

ตัวอย่าง งานพิมพ์ใบปลิว บทสวดมนต์ ขนาด A5 ขนาด A4 หน้าหลัง หรือหน้าเดียว พิมพ์ 4 สี ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท และเครื่องพิมพ์ดิจิตอล ปริ้นท์ออนดิมาน จำนวนน้อย

โปสเตอร์ปฏิทิน

ตัวอย่างงานออกแบบ พิมพ์โปสเตอร์ โปสเตอร์ปฏิทิน ขนาดใหญ่ 38.5x53 cm หรือ A3 พร้อมปฏิทิน 12 เดือน

แผ่นพับสวดมนต์

ตัวอย่างงานพิมพ์แผ่นพับสวดมนต์ พิมพ์ 4 สีหรือ 1 สี หน้าหลัง ขนาด A5 ขนาด A4 กำหนดบทสวดเองได้ตามความต้องการ พร้อมพิมพ์จำนวนมากด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท และพิมพ์จำนวนน้อยด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอล