แผ่นพับสวดมนต์

ตัวอย่างงานพิมพ์แผ่นพับสวดมนต์ พิมพ์ 4 สีหรือ 1 สี หน้าหลัง ขนาด A5 ขนาด A4 กำหนดบทสวดเองได้ตามความต้องการ พร้อมพิมพ์จำนวนมากด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท และพิมพ์จำนวนน้อยด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอล

แผ่นพับสวดมนต์