คาถาบูชาหลวงปู่ทวด ตั้งนะโม ๓ จบ นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา.