ตัวอย่างงานพิมพ์อนุโมทนาบัตร ทั้งพิมพ์ 4 สี และพิมพ์สีเดียว ขนาด A4