ตัวอย่างงานออกแบบ พิมพ์โปสเตอร์ โปสเตอร์ปฏิทิน ขนาดใหญ่ 38.5x53 cm หรือ A3 พร้อมปฏิทิน 12 เดือน