บทความ

พระคาถาสุนทรีวาณี

พระคาถาสุนทรีวาณี

 • By admin
 • 7 ก.ย. 2020
 • 0
เทพแห่งปัญญาบารมี สวดบูชา ๓ จบ ๗ จบ ๙ จบ บังเกิดโชคลาภ ค้าขายร่ำรวย ประสบความสำเร็จทั้งปวง มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรี ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนัง ฯ
คาถาบูชาพระสีวลี

คาถาบูชาพระสีวลี

 • By admin
 • 22 ส.ค. 2020
 • 0
คาถาบูชาพระสีวลี โชคลาภคูณทวี มั่งมีศรีสุข สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตา นะระปูชิโต โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถระคุณัง เอตัง สะวัสดิลาภัง ภะวันตุ เม
บทชุมนุมเทวดา

บทชุมนุมเทวดา

 • By admin
 • 14 ก.ค. 2020
 • 0
จความสำคัญ : สวดอัญเชิญเทวดาที่สถิต ณ สถานที่ต่างๆ ให้มาประชุมรับฟังการสวดมนต์ อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มา : สวดมนต์ฉบับหลวง สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) หน้า ๑
บทสวดมนต์ก่อนนอน ประจำวัน

บทสวดมนต์ก่อนนอน ประจำวัน

 • By admin
 • 20 พ.ค. 2020
 • 0
การสวดมนต์ก่อนนอน เป็นการน้อมจิตรำลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ยอดมงคลอันสูงสุด เพื่อชำระจิตขงอตนจากเรื่องราวต่างๆ ที่เผชิญมาตลอดทั้งวัน ปรับกายปรับใจให้สะอาด สงบ เป็นสุข ก่อนหลับนอน
คาถาเงินล้าน

คาถาเงินล้าน

 • By admin
 • 13 พ.ค. 2020
 • 0
หลวงพ่อฤๅษีลิงดำแนะให้ภาวนาวันละ ๓ จบ ๙ จบ ทำให้เจริญทรัพย์ เงินทองไม่ขาดมือ
บทสวดมนต์ รัตนสูตร

บทสวดมนต์ รัตนสูตร

 • By admin
 • 29 ก.พ. 2020
 • 0
บทรตนสูตร เป็น 1 ในบทสวดมนต์ 7 ตำนาน 12 ตำนาน พระสงฆ์นิยมสวดในงานเจริญพระพุทธมนต์ เป็นรตนสูตร เป็นทำน้ำมนต์ ที่เคยทำมาแล้วในสมัยพุทธกาล
บทสวดมนต์ กรณียเมตตสูตร

บทสวดมนต์ กรณียเมตตสูตร

 • By admin
 • 20 พ.ย. 2019
 • 0
บทสวดมนต์ กรณียเมตตสูตร เสกศัตรูเป็นมิตร ผูกจิตให้ลุ่มหลง
บทสวดมนต์ มงคลสูตร

บทสวดมนต์ มงคลสูตร

 • By admin
 • 5 พ.ย. 2019
 • 0
มงคล ๓๘ ประการ สิ่งที่ทำแล้วเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างสูงสุด พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ มี ๓๘ ประการ
บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 • By admin
 • 30 ต.ค. 2019
 • 0
บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา คือ เทศนากัณฑ์แรก พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี จนทำให้เกิดพระอริยสงฆ์สาวก รูปแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
บทสวดมนต์ คาถาอุณหิสสวิชัย

บทสวดมนต์ คาถาอุณหิสสวิชัย

 • By admin
 • 26 ต.ค. 2019
 • 0
หลายท่านคงเคยได้ยินชื่อคาถานี้ และบางท่านอาจเคยสวดมาแล้ว คาถานี้ได้ชื่อว่า คาถากันตาย เหตุที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะมีเรื่องเล่าว่า